Wzmianka prasowa o platformie w Gorzycach

Wzmianka prasowa o platformie w Gorzycach

Platformy schodowe ułatwiają poruszanie się między kondygnacjami budynków osobom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną wspinaczkę po schodach. Bardzo często plaftormy schodowe montuje się w ośrodkach zdrowia, by poprawić standardy w zakresie świadczenia usług medycznych. Platforma schodowa O-GA, którą prezentowaliśmy wcześniej została również opisana na portalu informacyjnym Nasz Wodzisław. W przychodni w Gorzycach uruchomiono platformę dl aosób niepełnosprawnych

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog