Podnośniki B900 w Gliwicach/Lifts B900 in Gliwice

Podnośniki B900 w Gliwicach/Lifts B900 in Gliwice

Zainstalowaliśmy dwa podnośniki dla osób niepełnosprawnych w Gliwicach. Jeden z nich służy pacjentom Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji, drugi znajduje się przy zespole szkół.

We have installed two lifts for disabled in Gliwice. One of them helps patients in Specialized Rehabilitation Center and other is in the schools.

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog