Platforma schodowa D-TA w Błękitnym Wieżowcu / Platform lift D-TA in Metropol Blue Tower Plaza in Warsaw

Platforma schodowa D-TA w Błękitnym Wieżowcu / Platform lift D-TA in Metropol Blue Tower Plaza in Warsaw

Przedstawiamy zdjęcia po montażu platformy schodowej D-TA poruszającej się po torze prostym. Urządzenie zostało zainstalowane w Błękitnym Wieżowcu w Warszawie. Cieszy fakt, że nasza firma zdobyła zaufanie w celu realizacji likwidacji bariery architektonicznej. Błękitny Wieżowiec przyjazny dla osób niepełnosprawnych!

We would like to share pictures right after installation platform lift D-TA with straight track. The divice was installed in Metropol Blue Tower Plaza in Warsaw. We are happy that our company earned trust to liquidate architectural barieer. Metropol Blue Tower Plaza has became friendly for disabled!

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog