Platforma przyschodowa w Częstochowie/Platform lift in Częstochowa

Platforma przyschodowa w Częstochowie/Platform lift in Częstochowa

Zainstalowaliśmy platformę schodową D-TA dla osoby prywatnej w Częstochowie. Dzięki pomocy MOPS i dofinansowaniu ze środków PFRON osoba niepełnosprawna stała się niezależna w swoim domu.

We have installed platform lift D-TA for private in Częstochowa. With the help of MOPS and PFRON funding disabled person became independent in his house.

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog