Platforma przyschodowa O-GA w Lesznowoli

Platforma przyschodowa O-GA w Lesznowoli

Nasz zespół podjął się niecodziennej inwestycji związanej z zaprojektowaniem i montażem platformy schodowej w Lesznowoli. Sytuacja była skomplikowana, ponieważ wedle wymogów PPOŻ szerokość schodów w klatce nie mogła byc mniejsza niż 1,20m a konstrukcja platformy schodowej zajmowała 18cm.. Podczas gdy inni wycofali się z prób montażu platformy my podjęliśmy wyzwanie. Nasi specjaliści ds. likwidacji barier stworzyli projekt platformy instalowanej na specjalnych profilach w duszy schodów. Wynik naszego przedsięwzięcia zostawiamy Państwa ocenie.

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog