Platforma przyschodowa bez tylnej rampy najazdowej

Platforma przyschodowa bez tylnej rampy najazdowej

Kolejny, niecodzienny projekt platformy DELTA w nowopowstającym bloku mieszkalnym w Warszawie. Klatka schodowa na poziomie parteru miała zostać wyposażona w platformę przyschodową dla transportu osoby niepełnosprawnej na wózku. Ze względu na wymogi PPOŻ szerokość biegu schodowego nie mogła być węższa niż 1,2m. W sytuacji gdy platforma przyschodowa parkuje przy samych schodach prześwit jest mniejszy niż 1,2m i automatycznie uniemożliwia to montaż urządzenia. Rozwiązaniem naszego inżyniera sprzedaży było oddalenie parkowania platformy od schodów w taki sposób, by zachować wymaganą odległość. Zamontowana DELTA wyposażona jest jedynie w dwie rampy najazdowe - przednią i boczną. Tylna rampa została "ucięta" i jest tylko w formie zabezpieczenia przed zjechaniem wózka. Dzięki temu nietypowemu rozwiązaniu zlikwidowaliśmy kolejną barierę, wyposażając budynek w wysokiej jakości samoobsługową platformę przyschodową!

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog