Montaż urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych w Centrum Nauki i Szuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Montaż urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych w Centrum Nauki i Szuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Na potrzeby przekształcenia dawnej kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu w nowoczesne Centrum Nauki i Sztuki dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 3 windy dla niepełnosprawnych:

  • małą windę dla niepełnosprawnych B900 o wysokości podnoszenia 1,05 m
  • podnośnik platformowy A3000 o wysokości podnoszenia 2,9 m
  • windę dla niepełnosprawnych E10 z napędem elektrycznym o wysokości podnoszenia 4,85 m

Goście mogą odwiedzać Starą Kopalnię i oglądać zrewitalizowane budynki nr 1, 3, 5, 6 i 17. Dzięki zainstalowanym urządzeniom osoby na wózkach nie będą mieć problemów by dostać się na górne kondygnacje obiektu, który jest przyjazny dla niepełnosprawnych. 23 lutego Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia zostało członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Zapraszamy do odwiedzania kompleksu, na nas wywarł pozytywne wrażenia!

 

For the needs of transformation the former mine coal mine Julia in Walbrzych to modern Science and Art Center we have delivered and installed 3 lifts for disabled:

  • small lift for disabled B900 with lifting height 1,05 m
  • platform lift A3000 with lifting height 2,9 m
  • lift for disabled E10 - electrical, with lifting height 4,85 m


Guests can visit The Old Mine and watch revitalized buildings 1, 3, 5, 6 and 17. With the installed devices people on wheelchairs will have got easy and fast access to the upper floors of the complex - it is friendly for disabled. February 23rd Science and Art Center The Old Mine became member of the Lower Silesian Tourist Organisation. We invite yuo to visit the complex, we have had very positive experiences!

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog