Montaż lipca: Platforma towarowa w Krakowie

Montaż lipca: Platforma towarowa w Krakowie

W lipcu, po pozytywnym badaniu i odbiorze UDT oddaliśmy do codziennej eksploatacji platformę towarową przeznaczoną do przewozu ładunków i towarów w krakowskim punkcie sieci barów szybkiej obsługi typu fast food Burger King.

Parametry techniczne:
wymiary podestu platformy załadunkowej: 1200 x 1600 mm
udźwig platformy towarowej: 600 kg
ilość przystanków: 2 przystanki
ilość dojść: 3 dojścia
różnica poziomów: 4,52 m
montaż: szyb zamknięty, murowany
zabiezpieczenia przystankowe, drzwi: dostarczone przez Lift Plus PL

Galeria

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog